Home

Praktijkgegevens:

 

Adressen:

Huisartsenpraktijk Voordorp

Kartinistraat 40

3573XC Utrecht

Spreekuur: Di-ochtend, Woe-ochtend, Vrij-middag

 

Huisartsenpraktijk Vogelenbuurt

Nieuwe Koekoekstraat 85

3514EC Utrecht

Spreekuur: Di-middag, Vrij-ochtend

 

Psy-Concern

Psycholoog in Utrecht, Eerstelijnspsycholoog in Utrecht, Cognitief-gedragstherapeut in Utrecht, Oplossingsgerichte therapie in Utrecht, Oude website: www.psyconsult.nl

Contact:

 

Telefoon: 06– 266 20 20 3

E-mail: psy-concern@xs4all.nl

Website: www.psy-concern.nl

Wachtlijst / Wachttijd:

 

Er is op dit moment (ivm feestdagen en vakantie) een wachttijd van ongeveer 3 weken voor het eerste gesprek. De behandeling  start aansluitend.       

Update 29-01-2018

 

De leden van de Utrechtse Psychologen Coöperatie U.A. laten elkaar weten wanneer zij binnen 2 weken plaats hebben. Ik kan u daarover informatie geven.

 

Verplichte tekst:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zv vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zv kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Psy-concern

Sinds 2001 ben ik, Ingmar Spreeuw, zelfstandig gevestigd in Utrecht als psycholoog. Een paar jaar in een maatschap onder de naam Psyconsult/Psychologie Praktijk Spreeuw, en sinds oktober 2012 weer opnieuw als solo-praktijk, nu onder de naam Psy-concern/Psychologie Praktijk Spreeuw.

 

Ik combineer mijn ervaring in de gezondheidszorg, onderzoek en bedrijfsleven bij de behandeling en begeleiding van jongeren (vanaf 18 jaar), studenten en (jong-)volwassenen, en ouderen. Het kan om individuele behandelingen gaan, maar ook om relatie’s (b.v. tussen partners, of ouder-kind). Daarnaast zijn er afspraken te maken over een coachingstraject (b.v. m.b.t. werk of persoonlijke ontwikkeling), al dan niet i.c.m. een deel behandeling als dat nodig blijkt te zijn.

 
Psy-concern heeft verwijzers uit de gezondheidszorg (huisartsen, specialisten, maatschappelijk werk), het onderwijs (o.a. decanen) en het bedrijfsleven, maar ik ben ook blij dat er daarnaast steeds meer informele ‘verwijzingen’ zijn via het netwerk van tevreden ex-cliënten. De praktijk is m.n. gericht op meer kortlopende behandeling (tot zo’n 12 zittingen) binnen de eerstelijns GGZ (per 1/1/2014 wordt dit Generalistische GGZ genoemd), maar het is in overleg in bepaalde omstandigheden ook mogelijk om langer durende trajecten aan te gaan.

 
Er bestaan vergoedingsmogelijkheden door de Zorgverzekering, als de huisarts een verwijsbrief heeft afgegeven (zie verder onder Tarieven en ZV).